Start Planning
Česká republika

Česká republika státní svátky

Objevte nadcházející státní svátky pro Českou republiku a začněte plánovat, abyste co nejvíce využili svého času.

Státní svátky jsou regulovány skrze zákon z roku 1975, který upravuje zákon z druhého listopadu 1951 týkající se státních svátků a dnů celostátního významu. Tento zákon dodává vládě moc určit určitý den jako státní svátek. Tento zákon také dává vládě moc určitý státní svátek zrušit. Od ustanovení tohoto zákonu ovšem zatím nedošlo ke zrušení žádného ze státních svátků.

Tento zákon také vládě zamezuje přesunovat data státních svátků. Pokud státní svátek padne na víkend, musí se s ním o víkendu počítat. Státní svátky se neposunují na následující pracovní den.

Zákon práce Česká republika vyžaduje, aby zaměstnanci během státních svátků dali všem zaměstnancům placené volno po dobu trvání tohoto státního svátku. Pokud zaměstnanec musí z důvodu náplně práce v dobu trvání státního svátku pracovat, pak mu musí být vyplacena řádná prémie, či mu musí být poskytnut jiný placený den volna.

Některé ze svátků, které se v Česká republika slaví, jsou náboženského charakteru. Některé z těchto svátků mění svá data podle lunárního cyklu. Vláda Česká republika vyžaduje, aby zaměstnavatelé tyto svátky respektovali a aby počítali s jejich stále se měnící náturou. Vláda na konci každého roku vydá seznam dat státních svátků na další rok.

Předchozí roky